Ambassade en Consulaten van België in Finland
Home Consulaire diensten Levensbewijs

Levensbewijs

Begunstigden van Belgische pensioenen ontvangen regelmatig het voorgedrukte formulier “levensbewijs” van hun pensioendienst. U dient uw persoonlijke gegevens op dit formulier in te vullen en dit te ondertekenen. De bevoegde autoriteit zal dan bevestigen dat u in leven bent.

Opgelet: Niet-Belgen moeten zich tot de nationale autoriteiten in hun land van residentie wenden: in Finland “Digital and Population Data Services Agency”. 

Gepensioneerde Belgen, die in Finland of Estland wonen, kunnen contact opnemen met onze ambassade om hun levensbewijs geldig te laten verklaren. 

Gelieve volgende documenten over te leggen:

  • Het formulier “levensbewijs” dat u heeft ontvangen en dat u heeft ingevuld en ondertekend.
  • Uw Belgische identiteitsbewijs (geldig paspoort of identiteitskaart)
  • Als u ingeschreven bent in het consulaire register van de ambassade en uw gegevens zijn gewijzigd (adres, burgerlijke staat) gelieve contact op te nemen met de ambassade om uw administratief dossier te laten bijwerken.

Een bezoek in persoon bij de ambassade is in principe vereist. Als u verhinderd bent om naar de ambassade te komen voor praktische redenen (ziekte, hoge leeftijd, grote afstand…), gelieve contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden.

Deze dienst is gratis.