Ambassade en Consulaten van België in Finland

Paspoort

Sinds 7 november 2011 levert de ambassade enkel biometrische paspoorten af om te beantwoorden aan de veiligheidseisen opgelegd door de Europese Unie.

De microchip van het paspoort bevat gegevens over uw identiteit en uw nationaliteit, uw vingerafdrukken (vanaf 12 jaar), een foto (vanaf 6 jaar) en een handtekening (vanaf 6 jaar). Voor het vastleggen van biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening), wordt elke Belg voortaan gevraagd zich bij zijn aanvraag in persoon bij de ambassade te melden (vanaf 6 jaar).

Paspoorten zijn voor zeven (volwassene) of vijf (minderjarige) jaar afgegeven. De verlenging van een paspoort is niet meer mogelijk.

De tijdsduur voor de afgifte van een paspoort is ongeveer 2 weken.

BERICHTNOTA VOOR HET PUBLIEK: 
Wijziging in de aanvraagprocedure voor paspoorten 

 

De volgende documenten moeten worden voorgelegd bij de aanvraag van een nieuw paspoort:

 • Het aanvraagformulier

  Aanvraagformulier voor paspoorten
  Het formulier kan ook bij de ambassade verkregen worden. 
   

 • Bewijs van identiteit: uw oude paspoort of identiteitskaart. 

  U kunt uw oude geldige paspoort behouden tot uw nieuwe paspoort aangekomen is. 

  Gezien een Belg in principe slechts over één geldig passpoort mag beschikken, moet het oude paspoort voor annulering of vernietiging teruggebracht worden. Als het oude paspoort echter over een visum beschikt die nog geldig is, wordt het paspoort geannuleerd, met uitzondering van de pagina’s die een visum bevatten, en u teruggegeven. 
   

 • Betaling 

  Prijs: 

  Paspoort (volwassene): 75 € 
  Paspoort (minderjarigen jonger dan 18 jaar): 35 € 
    
  De betaling gebeurt met een bank- of kredietkaart voor of op het moment van het indienen van de aanvraag. Indien u per overschrijving wenst te betalen, gelieve een bewijs van betaling voor te leggen.  

  Bankinformatie: 

  Nordea Bank 
  Rekening n° 172230-249 
  IBAN: FI6817223000000249 
  SWIFT: NDEAFIHH

Zodra de ambassade alle documenten en uw betaling ontvangen heeft en het na opnemen van uw biometrische gegevens, wordt uw aanvraag onmiddellijk verwerkt. U zult over de aankomst van uw nieuwe paspoort bericht ontvangen. Let erop dat de ambassade na het indienen van de aanvraag bijkomende documenten kan vragen!

Indien u uw paspoort per post wenst te ontvangen, moet u het bedrag van 11,50 €* betalen, samen met de betaling van het paspoort, in totaal 86,50 € (volwassene) of 46,50 € (minderjarige). 

* of 15,30 € naar Estland

 

Verloren of gestolen paspoort?

Bij diefstal of verlies van uw paspoort dient u:

 • onmiddellijk het gratis nummer "DocStop" 00800 2123 2123 (24u/24, 7d op 7) of +32 2 518 2123 te telefoneren om het document te laten blokkeren tegen frauduleus gebruik. Meer info op de volgende website: www.docstop.be
 • dit zo snel mogelijk te melden aan het plaatselijk politiekantoor. Het attest van de politie legt u voor aan de Ambassade bij aanvraag van een nieuw reisdocument.

 

Meer informatie over het Belgische paspoort