Ambassade en Consulaten van België in Finland
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

COVID-19 update: Wij hervatten onze visumactiviteiten op maandag 15 juni. Vanaf deze datum behandelen wij aanvragen en geven wij visa af volgens onze normale procedure zoals beschreven hieronder. Enkele dagen langere verwerkingstijden zijn te verwachten tijdens de eerste paar weken voordat de situatie normaliseert.

Algemene informatie over de procedure voor visumaanvragen

De Belgische ambassade verwerkt alle visumaanvragen van inwoners van Denemarken, Estland, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. De aanvrager dient in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning in een van deze landen om een aanvraag in te dienen. Indien de verblijfsvergunning niet meer geldig is, dient men eerst een verzoek tot verlenging in te dienen bij de lokale autoriteiten. De gehele visumprocedure neemt ongeveer 3 weken in belsag. Zorg er dus voor dat u uw dossier tijdig indient.

De meeste aanvragen betreffen een lang verblijf (D-visum voor België). Men kan dit soort aanvragen persoonlijk indienen bij de Belgische ambassade in Helsinki of per aangetekende brief. In beide gevallen wordt u uitgenodigd om vooraf contact op te nemen met ons via e-mail (helsinki@diplobel.fed.be) om een ​​lijst met documenten op te vragen die nodig zijn voor uw dossier. Alle documenten moeten eerst per e-mail naar ons worden verzonden in PDF-formaat (helsinki@diplobel.fed.be) om te controleren of uw dossier alle noodzakelijke elementen bevat. Na onze bevestigingsmail kunt u het dossier met de originele documenten persoonlijk naar de Belgische ambassade in Helsinki brengen of aangetekend verzenden (Kalliolinnantie 5, 00140 Helsinki, Finland). In het geval van een persoonlijk bezoek dient u voordien een afspraak te maken zodat wij een vlotte service kunnen garanderen. Alle originele documenten dienen desgevallend gelegaliseerd te worden volgens de juridische procedure tussen het land van afgifte en België en vertaald door een beëdigd vertaler. Na verwerking van uw verzoek zullen wij de beslissing rechtstreeks aan u meedelen.

Voor het aanvragen van een visum voor kort verblijf (VISA C), gelieve ons te contacteren via e-mail (helsinki@diplobel.fed.be). In het Schengen-gebied kunt u met een geldig paspoort en een geldige verblijfsvergunning in een Schengenland een kort toeristisch verblijf (minder dan 90 dagen) maken zonder een visum voor kort verblijf (VISA C) aan te vragen.

Alle informatie over visumaanvragen voor België is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, de Belgische autoriteit die verantwoordelijk is voor toegang tot het grondgebied en het verblijf van buitenlanders in België.

Disclaimer over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Raadpleeg onze AVG-disclaimer (GDPR) betreffende het Visa Information System (VIS) en uw visumaanvraag.