Verenigingen

Belgische verenigingen in Finland en Estland.

  1. Laatst bijgewerkt op

Belgische verenigingen in Finland

Fin-Bel 
Fins-Belgische Vereniging - Association Finno-Belge - Suomi-Belgia-yhdistys 
Dhr. Bart Gaens, Voorzitter 
E-mail: finbel.association@gmail.com

Suomen Vallonit ry - Finlands Vallonättlingar rf   
Dhr. Kenneth Silver, Voorzitter 
E-mail: fi.vallon@gmail.com
www.vallonit.fi 
 

Nederlandse School in Finland

De Nederlandse School in Finland is de school voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in regio Helsinki voor Nederlandstalige kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. In het algemeen spreekt één of beide ouders Nederlands of Vlaams als moedertaal.

Op dit moment telt de school ruim 130 kinderen, verdeeld over groep 1 tot en met 8 en een peutergroep. De school is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en wordt geaccrediteerd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.

Voor het Nederlandse onderwijs gebruiken we een reguliere lesmethode, aangevuld met extra thema’s die betrekking hebben op Nederland of België zoals aardrijkskunde, topografie en geschiedenis. Ook vinden we het belangrijk om de kinderen een stukje Nederlandse cultuur mee te geven door het organiseren van Koningsdag en Sinterklaas. Als onderdeel van het lesprogramma is er een winteractiviteit in februari en een zomerkamp van 4 dagen in de eerste week van de Finse zomervakantie (begin juni). We bieden in totaal circa 120 lesuren per jaar aan.

Leerlingen worden door niveau lezen en het afnemen van CITO en methode gebonden toetsen getest op het bereikte niveau. Leerlingen hebben ten opzichte van leeftijdgenoten in Nederland een gemiddelde achterstand van 1 à 2 jaar.

De lessen vinden plaats om de zaterdag van 10:15 – 13.45. Sinds augustus 2013 is de Westendinpuiston koulu in de stad Espoo het onderkomen van de school.

Nieuwsgierig naar onze school? Bezoek dan onze website en Facebookpagina of stuur een e-mail naar het secretariaat via secretariaat.ntcfinland@gmail.com.
 

Finse verenigingen in België

Suomi-Klubi a.s.b.l.  
www.suomi-klubi.com

Fins Huis (Suomen Merimieskirkko Belgiassa)
www.belgia.merimieskirkko.fi