Legalisatie van documenten

Hoe legaliseert u een document.

  1. Laatst bijgewerkt op

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken

Als een openbare autoriteit vraagt om een officieel buitenlands document, is het vaak nodig om het in het land van herkomst te laten legaliseren. De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is. Een apostille is een vorm van legalisatie.

Wat legalisatie betreft gelden de volgende principes tussen de landen die ons aanbelangen:

  • Sinds februari 2019 geldt een vrijstelling van legalisatie (ook apostille) voor een groot aantal officiële documenten die werden afgegeven door de overheidsinstanties van een EU-lidstaat om te worden gebruikt in een andere EU-lidstaat. Bijgevolg is legalisatie vaak niet nodig voor Finse of Estse documenten die in België zouden worden beruikt en omgekeerd. Dit betreft onder andere akten met betrekking tot burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte) en uittreksels uit het strafregister. Voor meer informatie zie de Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 ter bevordering van het vrije verkeer van burgers door het vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie.
  • Als u een Fins document dat niet in de bovengenoemde categorie valt moet laten legaliseren, kunt u zich wenden tot de notarisdienst van uw lokale DVV-kantoor (Digital and Population Data Services Agency). Het gaat om een legalisatie door een apostille-stempel, omdat Finland en België bij het Apostilleverdag van Den Haag van 5 oktober 1961 zijn aangesloten. Als u een Belgisch document moet laten legaliseren, dan zijn het de Belgische autoriteiten (FOD Buitenlandse Zaken) die de Apostille erop kunnen aanbrengen. 
  • Estland en België hebben een bilaterale overeenkomst ondertekend (Verdrag van Brussel van 25/05/1987) die voorzag in de afschaffing van de vereiste van legalisatie van openbare akten tussen de twee landen.
     

Legalisatie van een handtekening

Het is belangrijk om op te merken dat de legalisatie van een document en de legalisatie van een handtekening niet hetzelfde zijn. Als u uw handtekening op een document moet laten legaliseren, kunt u zich wenden tot de ambassade of de bevoegde autoriteit in uw land van residentie (In Finland: Digital and Population Data Services Agency. In Estland: notariskantoor). Bij de ambassade kost deze dienst 20 euro.