Ambassade en Consulaten van België in Finland
Home Consulaire diensten Verkiezingen

Verkiezingen

De federale verkiezingen

Stemmen in de federale verkiezingen is verplicht zoals bepaald in artikel 62 van de Belgische grondwet. Alle Belgen ingeschreven in de consulaire registers die voldoen aan de onderstaande kiesbevoegdheidsvoorwaarden zijn onderworpen aan de stemplicht:

  • Belg zijn op de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten (80 dagen voor de verkiezingsdag in België)
  • De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op de datum van de verkiezingsdag in België
  • In de bevolkingsregisters van de consulaire beroepspost ingeschreven zijn op de datum waarop de inschrijving wordt afgesloten
  • Niet uit het kiesrecht ontzet zijn op de datum van de verkiezingsdag in België

Hoe vult u het inschrijvingsformulier correct in?

Gemeente van aanhechting wordt opgelegd door de wet en kan niet betwist worden. Er bestaan 6 verschillende categorieën. Indien u niet voldoet aan de eerste categorie, kan u een trap lager gaan in de lijst. Dit is enkel mogelijk indien u niet voldoet aan de voorgaande categorie. Indien de categorie op uw formulier is al ingevuld, kan u deze niet wijzigen. Indien enkel de gemeente ontbreekt, wil dit zeggen dat u in meerdere gemeentes was ingeschreven en u bijgevolg de keuze heeft.

Stemwijzen:

  • Persoonlijk in België: u dient zich persoonlijk te verplaatsen naar uw aanhechtingsgemeente
  • Bij volmacht in België: u geeft een volmacht aan een persoon wonende in uw aanhechtingsgemeente. De volmachtigde kan slechts over één volmacht beschikken.
  • Persoonlijk in de consulaire beroepspost: het gaat enkel om consulaire beroepsposten. U dient zich dus te verplaatsen naar Helsinki.
  • Bij volmacht in de consulaire beroepspost: u kan een volmacht geven aan een Belg wonende in hetzelfde ambtsgebied. Deze persoon kan slechts over één volmacht beschikken.
  • Per briefwisseling: u ontvangt een kiesomslag die u dient terug te sturen, ingevuld en getekend.

De Europese verkiezingen

Wat de Europese verkiezingen betreft, heeft u de keuze om voor een Belgische of lokale (Finse of Estse) kandidaat te stemmen. Dus, alleen als u voor een Belgische kandidaat wilt stemmen zou u onze formulier voor de Europese verkiezingen moeten invullen.