Verbintenis tot tenlasteneming

Informatie over de verbintenis tot tenlasteneming.

 1. Laatst bijgewerkt op

­De garant verbindt zich er toe om de Belgische staat en elk bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), de gezondheidskosten, de kosten van het verblijf en de repatriëring van de ten laste genomen persoon te dragen

De persoon die garant wil zijn ​​en een verbintenis tot tenlasteneming "bijlage 32" voor een student wil ondertekenen in het kader van een visumaanvraag of verlenging van het verblijf, moet de benodigde documenten per e-mail (helsinki.visa@diplobel.fed.be) opsturen. Er worden geen documenten aan het loket ontvangen.

De sponsor moet minstens 18 jaar oud zijn. Deze persoon moet:

 • De Belgische nationaliteit bezitten,
 • of burger zijn van de Europese Unie met een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie,
 • of onderdaan zijn van een derde land dat voor onbeperkte duur in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie toegelaten of gemachtigd is om te verblijven,
 • of een familielid zijn van de student tot en met de derde graad.

Lijst van benodigde documenten: 

 • Het formulier verbintenis tot tenlasteneming "bijlage 32" ingevuld maar nog niet ondertekend. Kies het formulier in het Frans of in het Nederlands afhankelijk van de taal van de school van de student. De links naar de formulieren zijn onderaan de pagina te vinden. 
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • Als u geen burger bent van een EU lidstaat, uw permanente verblijfsvergunning in Finland of Estland.
 • Kopie van het paspoort van de student.
 • Bewijs van toelating tot een Belgische onderwijsinstelling.
 • Loonbrieven van de laatste drie maanden.
 • Arbeidscontract.
 • Recent werkgeversattest dat bevestigt dat u nog steeds in dienst bent.
 • Als u als zelfstandige werkt, bewijs van verplichte premies voor zelfstandigen over een periode van drie maanden (d.w.z. vooruitbetaalde belastingen, pensioens- en andere verzekeringen, sociale bijdragen).
 • Als u als zelfstandige werkt, een recent uittreksel uit het handelsregister: In Finland “kaupparekisteriote”. In Estland “uittreksel/registratiekaart uit handelsregister” gedownload uit e-Business Register.

De kost van het ondertekenen van een verbintenis tot tenlasteneming is 20 €. Dit kan vooraf betaald worden of aan het loket tijdens de afspraak.

Uw dossier wordt binnen minimaal zes weken geanalyseerd. Er kan slechts één aanvraag tegelijkertijd in behandeling worden genomen. 

De garant moet minimaal beschikken over (deze bedragen worden bepaald door de Dienst Vreemdelingenzaken en zijn onderworpen aan regelmatige indexaties):

 • 2089,55 EUR netto / maand voor zichzelf
 • + 803 EUR netto / maand inkomen voor de student