Ambassade en Consulaten van België in Finland
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

Belgische nationaliteit behouden

Sedert 1 januari 1985 is het artikel 22, §1.5° van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit in voege getreden. Sommige Belgen zullen hun Belgische nationaliteit verliezen, en eventueel deze van hun minderjarige kinderen, indien ze niet voor de datum van hun 28ste verjaardag op een Belgische Ambassade of Consulaat een behoudsverklaring afleggen. Vanaf 12/07/2018 dient een Belg die, tussen 18 en 28 jaar, een Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart heeft aangevraagd en gekregen geen verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit meer te ondertekenen vóór de 28st verjaardag.

De bovenstaande geldt aan Belgen die:

  • in het buitenland (niet in België) geboren zijn vanaf 01 januari 1967 ;
  • buiten de Belgische Nationaliteit, een of meerdere andere nationaliteiten bezitten ;
  • tussen hun achttien en achtentwintig jaar nooit in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente ingeschreven zijn geweest;
  • niet kunnen doen gelden dat hun langdurig verblijf in het buitenland tussen hun achttien en achtentwintig jaar verband hield met een opdracht van de Belgische regering, een Belgisch bedrijf of een vereniging van Belgisch recht.

De betrokken personen worden, op basis van de gegevens in hun Rijksregister, automatisch een aantal maanden voor hun 28e verjaardag door de Ambassade gecontacteerd. Deze procedure kan al opgestart worden vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Indien de verklaring niet wordt afgelegd of de betrokkenen geen belgische paspoort of identiteitskaart hebben ontvangen, verliezen zij op de dag van hun 28ste verjaardag van rechtswege hun Belgische nationaliteit.

Meer informatie over Belgische nationaliteit