Ambassade en Consulaten van België in Finland
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

Heeft u de Belgische nationaliteit en wilt u zich permanent in Finland of Estland vestigen? Het personeel van de ambassade heet u van harte welkom! Tijdens uw verblijf zijn wij uw aanspreekpunt voor het beheer van uw administratief dossier. Om toegang te krijgen tot onze consulaire diensten (paspoorten, identiteitskaarten, beheer van het rijksregister, certificaten, enz.) dient u zich eerst in te inschrijven in onze registers. Indien u slechts voor een kortere periode in Finland verblijft, bijvoorbeeld als Erasmus uitwisselingsstudent, kan u ons dit ook melden via Travellers Online.

Wie kan zich inschrijven?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent Belg
 • U bent uitgeschreven uit de bevolkingsregisters van uw laatste gemeente van inschrijving in België. Indien u ingeschreven bent bij een andere Belgische ambassade of consulaat dient u zich daar niet uit te schrijven. U hoeft alleen het inschrijvingsdossier bij ons in te dienen en het administratieve dossier zal dan automatisch naar ons worden verstuurd.
 • U bent reeds officieel ingeschreven in Finland of Estland en hebt uw verblijfplaats doorgegeven aan de Finse of Estse authoriteiten

Hoe schrijft u zich in?

U kan zich online inschrijven via de applicatie eConsul. Om toegang te krijgen tot deze applicatie dient u over een geactiveerde Belgische eID en een kaartlezer te beschikken. 

Daarnaast kan u uw dossier ook elektronisch indienen (in PDF-formaat naar helsinki@diplobel.fed.be) of per post opsturen (Ambassade van België, Kalliolinnantie 5, 00140 Helsinki, Finland).

Uw dossier moet volgende documenten bevatten:

 • Inschrijvingsformulier (voor volwassenen / voor minderjarigen). Voor minderjarigen: het formulier moet door beide ouders worden ondertekend en een kopie van het paspoort / de identiteitskaart van beide ouders moet worden bijgevoegd.
 • Formulieren voor de registratie als kiezer voor de volgende verkiezingen
 • Als u vanuit België verhuist: het attest "Model 8" als bewijs van de schrapping uit de bevolkingsregisters van uw laatste gemeente van inschrijving in België. Als u daarentegen in een andere Belgische ambassade of consulaat ingeschreven bent geweest, zorgen wij ervoor dat uw dossier automatisch wordt overgedragen.
 • Een kopie van uw Belgische identiteitsdocumenten (paspoort en / of identiteitskaart)
 • Documenten afgegeven door lokale autoriteiten:
  • Als u in FINLAND woont:
   • Een recent (max. 6 maanden oud) attest van woonplaats ("residence certificate" / "asuinpaikkatodistus") uitgegeven door DVV, Digital and Population Data Services Agency, in het Engels, Frans, Nederlands of Duits, met uw adres en gemeente van inschrijving in Finland. U moet een apart document hebben voor elk familielid dat zich wenst in te schrijven. Wij aanvaarden zowel een digitaal certificaat dat u bekomt via de website van DVV, als een papieren document met handtekening en zegel.  
  • Als u in ESTLAND woont:
   • Een kopie van uw Estse identiteitskaart
   • Een bewijs van woonplaats in Estland. Dit kan één van de hieronder vermelde documenten zijn. U moet een apart document hebben voor elk familielid dat zich wenst in te schrijven.
    • A. “extract of place of residence data from the Estonian population register” ("Elukohaandmete väljavõte Eesti rahvastikuregistrist")
    • B. “extract of Estonian population register “ ("Väljavõte Eesti rahvastikuregistrist").
     Deze documenten zijn beschikbaar in papieren of elektronische vorm (met elektronische handtekening) en beide opties hebben dezelfde officiële waarde. Om het document te verkrijgen, neemt u contact op met uw gemeentelijke administratie ("linnavalitsus" / "vallavalitsus"), Tallinn Vital Statistics Office ( "Tallinna Perekonnaseisuamet") of een notariskantoor.

Eerste inschrijving van een kind (dat nog geen rijksregisternummer heeft)

Gelieve contact met ons op te nemen via e-mail (helsinki@diplobel.fed.be) en ons alle beschikbare gegevens/documenten over het kind, de ouders, de burgerlijke staat van de ouders op het moment van geboorte toe te sturen, evenals een eventuele vaderlijke erkenning uitgevoerd in Finland of Estland. Op basis van deze gegevens zullen wij u de relevante informatie verstrekken.

Houdt u ons op de hoogte van wijzigingen!

Houdt u er rekening mee dat wijzigingen in uw adres- en contactgegevens en burgerlijke staat niet automatisch door de lokale autoriteiten aan de ambassade worden doorgegeven. Om ons in staat te stellen u in noodgevallen effectief te kunnen helpen en de beste consulaire diensten te kunnen garanderen, is het van cruciaal belang dat u ons steeds op de hoogte brengt van volgende wijzigingen:

 • Wijziging van uw contactgegevens (telefoonnummer / e-mailadres / lokaal adres)
 • Wijziging in uw burgerlijke staat
 • Wijziging van uw gezinssamenstelling
 • Wijziging van beroep of werkgever
 • Verkrijging van nationaliteit of afstand doen van nationaliteit

Deze gegevens worden geregistreerd in uw administratief dossier en in het rijksregister.