Ambassade en Consulaten van België in Finland
Home Consulaire diensten Identiteitskaart

Identiteitskaart

Gelieve de pagina van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen voor meer informatie over de Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland.

 

De volgende documenten moeten worden voorgelegd:

 • Het aanvraagformulier 
  Aanvraag identiteitskaart
  De formulieren zijn ook bij de ambassade te verkrijgen. 
   
 • Twee recente foto's van de aanvrager (3,5 x 4,5 cm) 

  Het gaat om foto's van het gelaat in vooraanzicht van de aanvrager, zonder hoofddeksel. Om religieuze of medische redenen kan een hoofddeksel worden toegestaan, op voorwaarde dat het gelaat volledig zichtbaar is. Het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten volledig onbedekt zijn. Het is wenselijk, maar niet noodzakelijk, dat het haar en de oren eveneens onbedekt zijn. Op de foto moet het hoofd minstens 2,5 cm en maximaal 3,5 cm innemen. De achtergrond van de foto moet effen en licht zijn. Op de achterkant van iedere foto moeten de naam en voornamen van de aanvrager op leesbare wijze worden genoteerd. Kleurenfoto's zijn verplicht: zwart-wit foto's worden niet langer aanvaard. 
   

 • Identiteitsbewijs: kopie van het paspoort of van de identiteitskaart. 

  U kunt uw oude identiteitskaart houden tot de aankomst van de nieuwe kaart. Bij de ontvangst van de nieuwe identiteitskaart dient u de oude kaart terug naar de ambassade te sturen.  
   

 • Betaling:  

  Prijs: 20 €

  De betaling gebeurt met een bank- of kredietkaart, voor of op het moment van het indienen van de aanvraag. Indien u per overschrijving wenst te betalen, gelieve een bewijs van betaling voor te leggen. 

  Bankinformatie: 

  Nordea Bank 
  Rekening n° 172230-249 
  IBAN: FI6817223000000249 
  SWIFT: NDEAFIHH

Zodra de ambassade alle documenten en uw betaling ontvangen heeft wordt de aanvraag verwerkt. U zult over de aankomst van uw nieuwe identiteitskaart bericht ontvangen. Let erop dat de ambassade na het indienen van de aanvraag bijkomende documenten kan vragen!

Indien u uw identiteitskaart per post wenst te ontvangen, dient u het bedrag van 9,20 €* te betalen samen met de betaling van de identiteitskaart, in totaal 29,20 €.

* of 12,50 € naar Estland

 

Verloren of gestolen identiteitskaart?

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart dient u:

 • onmiddellijk het gratis nummer "DocStop" 00800 2123 2123 (24u/24, 7d op 7) of +32 2 518 2123 te telefoneren om het document te laten blokkeren tegen frauduleus gebruik. Meer info op de volgende website: www.docstop.be.
 • een verklaring van verlies of diefstal bij de politie af te leggen en contact op te nemen met de Ambassade.
 • vraag zo snel mogelijk is een nieuwe identiteitskaartkaart aan bij uw gemeentebestuur of bij de Belgische Ambassade waar u ingeschreven bent.