Ambassade en Consulaten van België in Finland

Huwelijk

Attest vaan geen huwelijksbeletsel

Bent u Belg en gaat u in Finland of Estland trouwen? Gefeliciteerd! Om aan de Finse of Estse autoriteiten te bewijzen dan er geen wettelijk beletsel tegen het huwelijk is, kan onze ambassade een attest van geen huwelijksbeletsel (AGHB) afgeven (niet te verwarren met een consulair attest van burgerlijke staat dat niet afgegeven kan worden in deze context). Het AGHB blijft 6 maanden geldig en bewijst dat er volgens Belgische recht geen beletsel is voor het huwelijk. Uw burgerlijke staat is niet expliciet vermeld op het attest.

U kunt uw aanvraag indienen per post (Ambassade van België, Kalliolinnantie 5, 00140 Helsinki, Finland) of per email met de bijlagen in PDF-formaat (helsinki@diplobel.fed.be). Gelieve de volgende documenten bij te voegen:

  • Het aanvraagformulier/verklaring op eer. Gelieve eerst uw gegevens in het rijksregister te bekijken via deze link en als nodig, ervoor zorgen dat de gegevens worden bijgewerkt. Daarna, gelieve de verklaring op eer te ondertekenen om te bevestigen dat de gegevens inclusief uw burgerlijke staat correct zijn. Ook als u geen vast domicilie in België heeft, moet u toch een adres in België aangeven (dit kan bij een vriend, familie of notaris enz. zijn). Het adres zal alleen tijdelijk geldig blijven tot dat uw aanvraag is verwerkt. Als u geen toegang tot het rijksregister heeft, kunt u een uittreksel aanvragen bij de gemeente in België of bij de diplomatieke post waar u ingeschreven bent.
  • Omdat het AGHB een officieel document is kan het alleen in een van de nationale talen afgeleverd worden. Gelieve aan te geven in welke taal (Frans, Nederlands of Duits) u wilt het attest hebben. Als u wenst, kunt u in overeenstemming met een EU-verordening een meertalig modelformulier (met vertalingen in het Fins of Ests) gratis ontvangen.
  • Een kopie van uw geldige Belgische identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)
  • Een kopie van het identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van uw partner
  • Bewijs van betaling van 20 € betaald op onze rekening: Ambassade van België, IBAN:FI6817223000000249, SWIFT: NDEAFIHH. Indien u het attest per post wenst te ontvangen, dient u samen met de betaling voor het attest ook de verzendkosten van een aangetekende brief te betalen: 11 € naar Finland of 15,60 € naar Estland.

Verwerkingstijd: Meestal wordt het AGHB binnen enkele werkdagen geleverd, maar als uw aanvraag aan de Procureur des Konings moet worden doorgegeven, kunnen er enkele weken of maanden verstrijken voordat de beslissing wordt ontvangen.

Bijwerken van uw rijksregister gegevens

Het is te benadrukken dat informatie over een huwelijk die in het buitenland plaats is gevonden (zoals elke andere verandering in burgerlijk staat) wordt niet automatisch overgegeven aan het Belgische rijksregister. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de gemeente in België of de diplomatieke post waar u ingeschreven bent en de benodigde lokale documenten voor te leggen zodat uw burgerlijke staat bijgewerkt kan worden in het rijksregister. Als u ingeschreven bent in onze ambassade, gelieve contact met ons op te nemen om gedetailleerde instructies te ontvangen over welke documenten u moet voorleggen.